Smagtest

Hovedparten af de danske fødevare-virksomheder introducerer løbende nye produkter. Det kan være produkter, som virksomheden selv har udviklet og produceret, eller produkter der produceres i f.eks. udlandet, men sælges her i landet under virksomhedens mærke. Andre produkter fra nationale konkurrenter kan også være genstand for en virksomheds undersøgelser og sonderinger. Inden virksomheden kommer så langt, er der ofte flere forskellige varianter at vælge imellem, og det kan være svært at afgøre, hvilke(t) af produkterne virksomheden vil have størst fordel af at lancere. Forskellig smag og udseende er typiske parametre i den forbindelse. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at konsultere forbrugerne inden man træffer sit valg. De typiske spørgsmål kunne være:

  • Hvilke produkter kunne med fordel introduceres på det danske marked?
  • Appellerer produktkonceptet?
  • Hvordan er forbrugernes oplevelse af produktegenskaberne?
  • Kan produktet forbedres?
  • Vil forbrugerne købe produktet?

Der er lukket for kommentarer.