Strategisk produktudvikling

Strategisk produktudvikling er primært henvendt til FMCG- og fødevarevirksomheder, der ønsker en analyse der kan opdage nye mulige produktområder eller berige en eksisterende udviklingsproces.

Vi har systematiseret analyseprocessen i 3 steps, som giver et opdagende og afklarende tilbagespil til beslutningsprocessen.

1. step er en indledende øvelse, der handler om at lade sig inspirere. I denne fase trækker vi i første omgang på Gallups Index DK. Det er først og fremmest billigt, men dernæst rummer det også en bred viden om mange tilgange til nye produktmuligheder. Man kan f.eks. tage udgangspunkt i en særlig holdning eller interesse og så se hvor det bringer processen henad. Vi vil også anvende vores eget Danmarkspanel. Gallup dækker ikke alt, så efter at have fået inspiration dér, kan vi spørge mere specifikt i vores eget panel. Det kan være om forbrugernes drømme, dagligdags vaner, dagligdags problemer, indkøbsadfærd, præferencer, holdninger og meget andet.

I 2. step afvikler vi 2 fokusgrupper for at lytte til forbrugernes debat i relation til de produkttanker, der er kommet ud af step 1. Hvor ser de muligheder? Hvilke typer af koncepter kunne de ønske sig? Kan man løse noget som brand eller line extension.

Når step 1. og step 2. er gennemført, er 3. og sidste step at foretage en evaluering af det konkrete produkt efter virksomheden har konkretiseret deres tanker. Det kan være som tekst, som billede eller som fysisk produkt. Her kan vi teste tanker, billeder og tekst i vores Danmarkspanel, og hvis produktet er spiseligt, kan vi gennemføre f.eks. smagstest.

Der er lukket for kommentarer.