Målgruppeanalyse/Profilrapport

Hvad ved du egentligt om din målgruppe? Ofte har man blot en vag idé om kønsfordeling og aldersinterval. I sjældne tilfælde er billedet mere nuanceret. Måske ved man lidt om indkomstniveau og kan gætte lidt på medieforbruget. Men det er slet ikke nok.

Forudsætningen for at opnå succesfuld kommunikation og afsætning til et givet segment, er relevans og attraktivitet i alt, hvad man byder ind med over for dette. Vi kan hjælpe dig med at få udførlig indsigt i din målgruppes karakteristika, vaner, holdninger, medievaner, livsstil, interesser og 1.000 andre ting. Med en profilrapport fra A&B ANALYSE tager du et væsentligt skridt på vejen mod succes.

Få svar på alt om de segmenter du interesserer dig for. Vi kan fortælle dig om alt fra demografika til medievaner. Men også om adfærd, interesser, holdninger og sågar om de ejer en kat eller går med briller.

Der er lukket for kommentarer.