Effektmåling

Når en virksomhed bruger ressourcer (ofte store) på at markedsføre sig, vil den naturligt interessere sig for effekten af indsatsen. Mest nærliggende er det her at forhøre sig hos salgsafdelingen, men det er ikke alle informationer, som alene afspejler sig i salgstal. Ændringer i opmærksomhed omkring mærket og holdningen til samme er informationer, der ikke umiddelbart kan aflæses i salgstallene. Som supplement til salgstallene tilbyder A&B Analyse derfor forskellige typer af effektmålinger; Præ- og posttest samt markedskortmåling. Disse giver typisk svar på følgende hovedspørgsmål:

- Er der sket ændringer i kendskabet til produktet og mærket?
- Hvor stor en andel af forbrugerne/målgruppen har bemærket markedsføringsindsatsen?
- Hvorledes er markedsføringsindsatsen blevet opfattet af målgruppen og hvilken betydning har det fået for mærket, adfærden m.m.?
- Hvor stor en andel af forbrugerne i målgruppen har prøvet virksomhedens produkt?
- Hvor stor en andel af forbrugerne i målgruppen foretrækker eller forkaster virksomhedens produkt?

Der er lukket for kommentarer.