Vi tilbyder

Intet hus kan bygges uden brug af værktøj. Alle vore produkter hviler på vores evner til at bruge vores primære værktøj – indsamlingsmetoder.  A&B ANALYSE kan tilbyde alle former for kvantitative og kvalitative indsamlingsmetoder. Fra desk research til telefoninterview. Fra fokusgrupper til undersøgelser på internettet.

Internet-undersøgelser A&B ANALYSE har eget internetpanel – Danmarkspanelet, men kan også lave undersøgelser i andre lande ved hjælp af internationale samarbejdspartnere.

Telefonundersøgelse Vi har ca. 25 phonere tilknyttet og indrettet særlige phonerfaciliteter. Der kan således gennemføres telefonnundersøgelser i både dag- og aftentimerne. Såvel herhjemme som i udlandet.

Hall-test A&B ANALYSE gennemfører hall-test over alt i Danmark. Dog hyppigst i Odense, Århus og København. Ydermere kan vi tilbyde at gennemføre hall-test i Norge og Sverige.

Postal undersøgelser Med internettets udbredelse er dette værktøj blevet mindre aktuelt. Men i særlige tilfælde kan denne metode stadig være anbefalelsesværdig. A&B ANALYSE har faciliteter til pakning og forsendelse af post samt system til håndtering af returforsendelser og kan derfor tilbyde denne ydelse.

Personlige dybdeinterviews Personlige dybdeinterview benyttes primært i forbindelse med annoncetest eller brugerfladetest. A&B ANALYSE tilbyder dybdegående interview med privatforbrugere eller repræsentanter for erhvervslivet i hele landet. Interviewene kan afvikles i vores egne interviewfaciliteter i Odense eller som besøgsinterview.

Fokusgruppeinterview Fokusgrupper vælges, når man ønsker at opnå en dialog og en drøftelse af mere bløde og brede problemstillinger som holdninger og oplevelser. A&B ANALYSE gennemfører fokusgrupper over hele Danmark. Dog hyppigst i Odense, Århus og København.

Desk Research Sekundær dataindsamling er ofte et nyttigt supplement til egne undersøgelser. Hyppigst tilbyder A&B ANALYSE denne service i form af opslag i branchestatistikker, udgivelser fra Danmarks Statistik samt kørsler i Gallups Index Danmark, som vi har adgang til.

Der er lukket for kommentarer.